Statistik

Jag har i mitt arbete med släkten använt mig av mormonernas program Personal Ancestry file (PAF) och det har  fungerat bra för mig. När jag däremot ville publicera det hela på nätet fungerar andra program bättre. Min Släkt och Family Tree Builder och Ahnblatt ger en hel del statistik utifrån det insamlade materialet. Det är svårt att bedöma om nedanstående staplar ser likadana ut oavsett vem och var man släktforskar men jag lägger ut det som ev kan vara av intresse. Sedan denna statistik gjordes har det tillkommit fler tyska namn varför den kanske inte är helt korrekt i alla detaljer:

Medellivslängden på de registrerade är:


Kvinnans ålder vid det första barnets födelse:


Ålder vid sista barnets födelse:Vid vilken ålder dör kvinnorna?


Vid vilken ålder dör männen?
 

Hur fördelar sig mitt insamlade material i tiden?De vanligaste manliga förnamnen är:
 
Anders 141 stycken                                  
Olof 82
Lars 70
Hans 69
Johan 67
Johann 63
Erik 60
Johannes 54
Per 52
Jon 43
Jacob 40
Sven 40
Jonas 37
Magnus 35
Nils 34
Andreas 33
Peter 32
Carl 29
NN 29
Petter 27
Bryngel 26

De vanligaste kvinnonamnen:

Anna 224
Maria 159
Karin 71
Kerstin 46
Margareta 45
Elisabeth 44
Elin 41
Stina 40
Ingrid 39
Britta 37
Ingeborg 34
Catharina 32
Barbara 30
Margaretha 30
Christina 29
Eva 28
Lisa 28
Börta 26
Gertrud 26
Maja 23
Marta 23

Vanligaste efternamn:

Andersson 155
Andersdotter 109
NN = okänt efternamn 83
Diefenbacher 68
Larsson 64
Larsdotter 58
Jonsson 56
Jonsdotter 51
Hirn 49
Olofsson 48
Persdotter 48
Olofsdotter 47
Berger 42
Nilsson 41
Nilsdotter 40
Persson 39
Olsson 37
Svensson 33
Bryngelsson 30
Hansson 30
Sparrman 28
Olsdotter 25