Thomas Engels släktforskning                                   
 

Dessa sidor innehåller i nuläget  min släktforskning såsom den ser ut i augusti 2020. Den har jag bedrivit sedan 15-16 år och den lades för första gången ut vecka 50, 2011. Tidigare hade jag med de kommentarer och källor men dessa är nu borttagna eftersom de sällan är redigerade och fulla av kommentarer och funderingar.  Vill du vet vilka kommentarer det kan finnas så kontakta mig.

Pappas släkt kommer på mödernet i Sverige närmast från Eskilstuna med omnejd och till del från Östergötland och på fädernet från Elsass/Alsace, då Tyskland nu Frankrike. Dom kom dit från Brandenburg a d Havel och Berlin. De äldsta personerna kommer från det krigshärjade området kring floden Oders båda stränder. Uppgifter äldre än 1945 är mycket svåra att få tag på pga brända arkiv. Idag är östra stranden polskt område.
Mammas släktingar hittar vi på både möderne- och fädernesidorna i gränsområdet mellan Dalsland och Bohuslän.

Tidigare syntes mormors förfäder till både i Vänersborg, Stockholm och Norrlandskusten.
Morfars släkt verkar alltid ha hållit till i området Dalsland/Bohuslän  och är svår att följa bakåt.

Jag har inte enbart registrerat och räknat släktskap i "raka linjer" utan har tittat lite runt och hittat intressanta personer även bland ingifta. Layouten  på nätet är ett resultat av släktforskarprogrammet Min Släkt . Jag använder programmet Ancestral Quest  för att lägga in uppgifter eftersom det verkat enklast att arbeta i. Därefter exporteras filen till Min Släkt för att få en nätanpassad fil som är som jag vill ha den.

Det finns drygt 7200 personer registrerade.
Ser du något som är felaktiga eller har information som kan föra min "forskning" framåt, så hör av dig. En större utökning av den tyska grenen tillkom under 2012 då det i staden Wiesloch utanför Heidelberg utgavs en s k ortsfamiljebok som gav mig mycket nytt material. I dagsläget (2020) har jag försökt att hitta uppgifter där jag tidigare misslyckats med att  hitta t.ex. dödsdatum eller gårdsnamn. Resultatet ser inte märkvärdigt ut men har tagit mycket tid.  Under oktober månad 2015 fick jag en helt ny kontakt i Berlin som jag hoppas kan leda till att en del dunkla punkter i min tyska släkt kan klaras upp. När detta sker lägger jag ut det här. Fram till dess stannar de kvar i min dator. Strax före jul 2016 fick jag resultatet av min DNA-test via FamilyTreeDNA och detta gav hittills ett antal ytterligare träffar framför allt på västkusten. Kul med nya kontakter och uppslag men  knappast revolutionerande. Databasen uppdaterad augusti  2020.


Har du frågor så maila mig: 
thomas.e.engel(at)kyrkengel.se         

 Website counter
17 Dez 2011
Update jan 2019