Thomas Engels släktforskning                                   
 

Dessa sidor innehåller i nuläget  min släktforskning såsom den ser ut i januari 2015. Den har jag bedrivit sedan 5-6 år och den lades för första gången ut vecka 50, 2011. Tidigare hade jag med de kommentarer, källor och funderingar som man får när man letar uppgifter men dessa är nu borttagna.  Vill du vet vilka kommentarer det kan finnas så kontakta mig. För väldigt många finns det anteckningar i min dator.

Pappas släkt kommer på mödernet i Sverige närmast från Eskilstuna med omnejd och till del från Östergötland och på fädernet från Elsass/Alsace, då Tyskland nu Frankrike. Dom kom dit från Brandenburg a d Havel och Berlin. De äldsta personerna kommer från det krigshärjade området kring floden strax öster om Oder. Uppgifter äldre än 1945 är mycket svåra att få tag på pga brända arkiv. Idag ligger dessa socknar i Polen.
Mammas släktingar hittar vi på både möderne- och fädernesidorna i gränsområdet mellan Dalsland och Bohuslän.

Tidigare syntes mormors förfäder till både i Vänersborg, Stockholm och Norrlandskusten.
Morfars släkt verkar alltid ha hållit till i området Dalsland/Bohuslän  och är svår att följa bakåt.

Jag har inte enbart registrerat och räknat släktskap i "raka linjer" utan har tittat lite runt och hittat intressanta personer även bland ingifta. Layouten  på nätet är ett resultat av släktforskarprogrammet Min Släkt . Jag använder Ancestral Quest - programmet för att lägga in uppgifter eftersom det verkat enklast att arbeta i. Därefter exporteras filen till Min Släkt för att få en nätanpassad fil som är som jag vill ha den.

Det finns drygt 6000 personer registrerade.
Ser du något som är felaktiga eller har information som kan föra min "forskning" framåt, så hör av dig. En större utökning av den tyska grenen tillkom under 2012 då det i staden Wiesloch utanför Heidelberg utgavs en s k ortsfamiljebok som gav mig mycket nytt material. I dagsläget (2018) har jag försökt att hitta uppgifter där jag tidigare misslyckats med att  hitta t.ex. dödsdatum eller gårdsnamn. Resultatet ser inte märkvärdigt ut men har tagit mycket tid.  Under oktober månad 2015 fick jag en helt ny kontakt i Berlin som jag hoppas kan leda till att en del dunkla punkter i min tyska släkt kan klaras upp. När detta sker lägger jag ut det här. Fram till dess stannar de kvar i min dator. Strax före jul 2016 fick jag resultatet av min DNA-test via FamilyTreeDNA och detta gav hittills ett antal ytterligare träffarframför allt på västkusten. Kul med nya kontakter och uppslag men  knappast revolutionerande. Databasen uppdaterad januari 2019.


Har du frågor så maila mig: 
thomas.e.engel(at)kyrkengel.se         

 Website counter
17 Dez 2011
Update jan 2019